logo female 2

Welkom bij Female Vrouwen en Zaken!

Female is een regionaal netwerk van en voor zelfstandig ondernemende vrouwen en vrouwen in bestuurlijke of kaderfuncties. Op regelmatige basis komen deze vrouwen bijeen, in zowel een formele als informele setting, om diverse onderwerpen te bespreken waar een ondernemer in haar bedrijfsvoering mee te maken krijgt.

Ook het sociale element en het delen van kennis en ervaring met elkaar zijn van wezenlijk belang.